Affaldssortering / Waste

Der må ikke stilles affald ved siden af containerne.
Hvis du er i tvivl, skal du selv aflevere affald på genbrugsstationen på Vasbygade

Folder med affaldssortering for vores ejendom (2014)