Praktiske / Practical information

Aflæsning af målere
El aflæser du selv i kælderen, hvor der er en måler for hver enkelt bolig. Målerne er samlet for hver opgang lige ved elevatorerne.
Vand & varme aflæses i lejligheden – typisk i installationsskakten med adgang fra badeværelset.
Hvis du ønsker skæringsopgørelse fra dem der laver foreningens vand-/varmeregnskab, skal du skrive til planlaegning@techem.dk.
2015 priser: Alm. Flytteopgørelse 565 kroner / Straks afregning 1.021 kroner.

Alarm/Nøgleboks
Nøglebokse placeres i trappeskakten ved 11A eller ved 13A og under kobberfacaden.

Altan – stoppede afløb
Hvis afløb under altan brædderne er stoppet af blade, kan du låne spiral fjeder af ejerforeningen. Vi har den billige Silvan model til 150 kr liggende. Skriv til bestyrelsen.

Altanværn
Vi har haft en del altanværn som ikke holdte de første 5 år og som derfor blev skiftet af bygherren (MT Højgaard). Dem der går i stykker fremover (efter sommer 2014), skal selv betale for udskiftning. Udskiftning kræver delvis afmontering af kobberafdækning og skal gøres fra lift, hvorfor vi bør få udskiftet flere på samme tid. Bestyrelsen noterer dem der vil have skiftet på en liste og indhenter samlet tilbud, når der er nok på listen. Du skal forvente det koster 15-20.000 kr/stk. (estimeret 2015)

Bore i væggene/beton
Ejendommens vægge af beton er meget hårde – En slagsboremaskinen er ikke nok, du skal have fat i en hammer boremaskine og hvis du kører med for mange omdrejninger smelter boret delvist og går i stykker. Foreningen har en hammer boremaskine, som beboerne kan låne (excl. bor).
Du skal være meget opmærksom på skjulte vandledninger m.m.
Generelt må der ikke bores i et 20 cm bredt felt over og under el udtag, lystændinger og vandarmaturer. Under vedligeholdelse (badeværelse) kan du finde tegningerne over rørføring omkring badeværelset.
Større ting sættes typisk op med 6mm bor og plugs. I betonvæggene anvendes med fordel 7mm bor og 6mm plugs.

Depotrum – mulighed for af leje et ekstra
Ejerforeningen råder over 11 ekstra depot (primært i kanalhuset), som beboerne kan leje. I 2014 koster det 750 kr/kvt. Skriv til bestyrelsen, hvis du er interesseret.

Dørtelefon
Hvis din dørtelefon ikke virker, bedes du tjekke følgende inden du kontakter bestyrelsen
Står den på lydløs? Din modtager inde i din lejlighed vil lyse/blinke rødt
Knappen uden for opgangens hoveddør kan have sat sig lidt fast. Prøv at trykke nogle gange med forskelligt tryk og vinkel.
Hvis opgangsdøren er lukker stramt, vil man ikke kunne høre brummeren, når du trykker gæsten ind. Din gæst skal skubbe/trække døren.
Hvis der stadig er problemet, så skriv til bestyrelsen med info om hvad du selv har forsøgt.

Energimærkning
De ligger i dag offentlig tilgængelig på f.eks. Energistyrelsens hjemmeside eller på BoligEjer.dk

Flytning
Ved flytning kan man låne en nøgle, så pullert kan fjernes midlertidig – hvis den er låst. Henvendelse til bestyrelsen på mail.
Flyttebiler der ikke kræver stort kørekort, må godt læsse af på brandvejene. De helt store må ikke, da belægning ikke kan tåle tung trafik.
Ved flytning bør du blokere elevatorens sensor med Post-It eller lignende, så dørene ikke lukker for næsen af dig. Hvis du kommer til at svinge en flyttekasse ind i dørene, vil de gå i stykker og resten af flytningen bliver uden elevator.
Elevator reparation sker kun i dagtimerne på hverdage.

Forsikring
Ejerforeningens forsikring dækker bygningsskader og er med glasdækning.
Indbo i bolig eller kælderrum skal du anmelde til din egen indboforsikring.
Skadesanmeldelse på foretages på www.lea.dk under beboerhenvendelser.
Vi anvender Tryg Forsikring (august 2015). Police 657-304.625

Glashylder i badeværelset
Ejerforeningen ligger inde med glashylder i rigtigt mål i hærdet glas. de koster 90 kr/stk (2017).

Internet
Vi har ingen kollektiv ordning, så du kan vælge den internetudbyder du vil.
I efteråret 2015 blev der installeret Fibernet i alle lejligheder. Det står frit for om man vil benytte sig af det eller ej. Det er et separat netværksstik, der som standard er placeret på en væg, der grænser op til installationsskakten. Det kan også være oven på en køkkenskab eller i rummet bag emhætten.

Tilmelding direkte på FiberBy – Du skal have din computer forbundet med Fibernet stikket direkte.
Det har i flere år kostet ca. 100 kr/md, hvor hastighed rettes op i stedet for at rette prisen ned. P.t. (2020) er hastigheden 500/500 Mbit/s.

Maling i lejlighederne
Lofter: Dyrup 05 Råhvid 833. Flügger5 kan tones tilsvarende.
Karme/paneler: Flügger High Finish 50 NCS S0502-Y 05 Råhvid.
Væg: Flügger Flutex 5 tonet til Dyrup 05 Råhvid 833 og glasfilt.
Maling i opgangene er grå/blå NCS S 2005-B (hvis en beboer har lavet flytteskader)

Navneskilte til dørtelefon, postkasse & hoveddør
kan rekvireres via mail til bestyrelsen.

Navneskilte (undlad venligst klistermærker og lignende)
Vil du selv tilpasse skilt ved hoveddøren. Skrifttype=Verdana 22 (centreret) – H=2,6cm – B=20cm
Vil du selv tilpasse skilt på postkassen. Skrifttype=Verdana 20 (ventrestillet) – H=1,5cm – B=30cm
Dørtelefonen skal vi nok klare. (Der skiftes hele “opgangen” på en gang)

Nøgler (skal du have ekstra nøgler)
Ekstranøgler bestilles direkte hos CAN låse v.h.a. det sikkerhedskort man fik ved første indflytning (sammen med D&V mappen). Ejerforeningen kan ikke hjælpe med nøgler.
Skriv e-mail til CAN Låse service info@canservice.dk (36308900 til kl 16) med angivelse af kortnummer & systemkode, antal stk og navn og adresse. En nøgle koster omkring 150 kr/stk +forsendelse.

Ekstra nøglebrikker bestilles direkte hos bestyrelsen. Overfør 80 kr/stk til foreningens konto i Danske Bank (Reg.nr. 9444 kontonr 4816036259) med teksten “Bolig XXX nøglebrik”, hvor XXX er dit lejlighedsnummer. Efter beløbet er overført skriver du en mail til ejerforeningen. Send og også numrene på de brikker du har, så vi kan spærre evt. bortkomne brikker.

Bestyrelsen skal også have besked om stjålne brikker, således vi kan få dem spærret.

Parkering – Bil
Parkering på brandvejene foran ejendommene er ikke tilladt. Der skal være plads til udrykningskøretøjer.
Af- og pålæsning (max. 5 minutter) er tilladt. Hvis du ligger en seddel i forruden med dato og tid er 10 min OK.
Der foretages kontrol af eksternt firma både på brandvej og garage.
Parkering i garagen kræver du enten køber eller lejer en nummereret parkeringsplads. Hvis du vil købe eller leje, så lav et opslag på vores lukkede Facebook gruppe (søg Frederikskaj).
Parkeringshuset på den anden side af A.C. Meyers Vænge er også en mulighed. De skal jævnfør deklaration fra 2006 stille 88 pladser til rådighed til beboere i vores ejendom. Deklarationen kan du finde sammen med vedtægterne her på siden. Skriv direkte til operatøren.
Fjernbetjening til garageporten kan købes hos Dansk Portservice. April 2014 kostede de 418 kroner. Når du har fået den leveret skal den parres med bestyrelsens fjernbetjening. Læg den i bestyrelsens postkasse i garagen og os en mail om den ligger der.
Du kan også blot anvende nøglebrikken til opgangen.

Parkering – Motorcykel
Det koster 1.500 kr/kvt for motorcykler, til et specifik markeret område i garagen. Der opkræves kvartalsvis forud pr. påbegyndt kvartal.

Parkering – El bil
Det er tilladt at få opsat ladestation. Clever’s udgave koster ca. 10.000 og 5.000 for etablering (2016 og +moms).

Parkering – Gæster
Der er ikke længere ledige pladser til gæster i garagen.

Røgalarm
Den monterede model er udgået, men kan erstattes med ER10018916 (EAN 4015120018916). Den kostede 250 kroner i juli 2018.
Det kræver lidt let elektriker snilde, men ikke mere end at sætte en lampe op. Ledningen til 220V og bundpladen skal skiftes. Begge følger med i pakken.

Telefoni
Ingen kollektiv aftale. Kontakt selv den leverandør du vil have.

Toilet
Det kan være nødvendigt at fjerne kalk aflejringer fra flydekontakten inden i toilettanken. Det er noget de fleste kan gøre selv på en halv/hel time.

Vejledning:
Der er adgang fra forsiden => du behøver ikke åbne til installationsskakten.
Den hvide kontaktflade tages af ved at trykke ind op top, så er den til at fjerne uden brug af værktøj.
Bagved sidder der en sort ramme og i midten en mindre sort ramme, der virker som lås for de stænger, der bestemmer om det skal være stort eller lille skyl. Den lille ramme kan skubbes op.
Det store sorte ramme skrues af med de 2 skruer i siderne.
Det hvide dæksel inden under indeholder resten af vejledningen.
Der er ikke meget plads, så det kan være en fordel af fjerne den hvide stang i højre side.
Det er den blå flyder kontakt du skal have ud og fjerne kalk på.
Du må ikke anvende kalkfjerner eller lignende inde i cisternen, da silikoneproppen i bunden kan udtørre. Du kan dog hælde eddike på flyder af flere gange over nogle dage. Det anbefales dog af tage hele flydersættet ud og skifte eller ligge det i kalkfjerner.

TV
Bestyrelsen har valgt ikke at påtvinge en kollektiv ordning ned over hovedet på ejerne.
Der ville være en mindre besparelse for de som alligevel ville have valgt YouSee, men ejendommens samlede pris ville være den samme.
Alle ejere kan derfor frit vælge mellem YouSee, bredbånds TV eller stueantenne.
Opsætning af paraboler m.m. er dog ikke tilladt.

Udsugning / ventilation
Hvis du oplever udsugning ikke virker som du forventer, skal du være opmærksom på følgende:
Mindst halvdelen af dørenes/vinduernes ventilationshuller SKAL være åbne (hvis der ikke kommer luft ind i lejligheden kan der ikke suges noget ud).
Test du kan lave inden du fejlmelder: På badeværelset med åben dør sættes et stykke A4 papir foran udsugningsventilen. Hvis papir bliver siddende, er der 98% sandsynlighed for sug virker som det skal. Hvis ikke, kan du kontakte bestyrelsen på mail.

Emhætten i køkkenet suger lidt kraftigere når den “tændes”. Udsugningen i badeværelset er konstant og uafhængig af emhætte udsugningen.
Når emhætten er ‘tændt’ bliver udsugning bedre, hvis du også har en dør på klem.
Vær opmærksom på emhætte udsugningen ikke kan sammenlignes med en villaemhætte med motor, som suger ca. 3 gange så meget.

Hvis spjældet ikke åbner ved tryk, er det emhætten der er defekt. Hårde hvidevarer er ejernes egne og du skal selv foranledige det repareret.

Sug på badeværelse kan forbedres hvis du renser selve røret. Det er nemt at tage ventilen ned. Du skal dreje selve rammen (ikke i midten) en kvart omgang.
Derefter kan du tage det tørret støv ud med hånden. En hel håndfuld er ikke ualmindeligt.

Vandforsyning
Vandet i København har overalt samme hårdhed (ca. 21°dH). Det svarer til hårdt vand. Vi har installeret AM Tech vandbehandling, så du skal reducere dit sæbeforbrug med 30%. Opvaskemaskinens indstilling af afspændingsmiddel skal skrues helt ned.

Vand – afløb delvis stoppet
Hvis du har problemer med vandet løber langsomt ud af køkkenvask eller lignende, så kan det skyldes aflejringer, som dannes over tid.
Ejerforeningen har en højkvalitets split, som beboerne kan låne.
Den føres ind i afløbet efter vandlåsen med håndkraft eller skruemaskine. Vejledning følger med.
Du kan også tilkalde en VVS-er for egen regning. 2.500 kroner betalte en beboer for det i 2016.

Varmt vand (ikke varmt nok eller ikke tryk nok)
Ind i mellem skal kugleventilerne i installationsskakten “motioneres” => du skal åbne/lukke nogle gange på de 2 røde og den blå. Det er typisk i rummet bag toilettet, hvor installationerne er samlet.

Hvis du har varmt vand i køkken, men ikke bad, så er det blandingsbatteriet den er gal med.
Der er en børnesikring/filter inde i blandingsbatteriet:
Husk at lukke for vandet først.
Det håndtag du drejer på for at tænde for vandet afmonteres. Du skal bruge en lille skruetrækker samt en umbraco nøgle str. 3.
Herefter skal du blot fjerne den hvide plastik sikring.

Ind i mellem skal termostaten inden i afkalkes – har du gjort det?
Hvis ikke det hjælper, så skal du nok have skiftet blandingsbatteriet. Det er relativt nemt at gøre selv, men hvis ikke kan du tage fat i ejendommens VVS-er. (Udbedringer inde i lejligheden er dog for din egen regning – Kontaktdetaljer står under nød numre)

Varme: Radiator kan ikke blive varm nok
Ejendommens varmeanlæg starter automatisk, når udetemperaturen er under 17 grader.

Der kan være opstået blokeringer i ventilerne. I lange perioder, hvor radiatoren ikke anvendes, f.eks. fra forår til efterår, kan der sætte sig aflejringer fra vandet på ventilstiften, hvorfor den sætter sig fast.

For at løse problemet er det nødvendigt at skille termostat og ventil ad. Når termostaten er fjernet fra ventilen, presses stiften, der stikker frem fra ventilen, forsigtigt ned (ryk aldrig i stiften!). Stiften skal kunne skubbes 2-3 mm, ellers sidder den fast. For at løsne stiften kan du skiftevis banke ventilen forsigtigt på siden og skubbe stiften forsigtigt ned, indtil den igen bevæger sig frit. Når stiften er løsnet, påmonteres termostaten igen.

En anden mulighed for selvhjælp er at “motionere” kugle-ventilen, der findes i din installationsskakt i badeværelset.

Der kan være luft i radiator systemet, specielt hvis du bor på 6. sal. Vi har godt nok automatisk udluftere, men det kan være en ide, at lufte alle radiatorerne, til der kommer lidt vand ud.

Hvis ovennævnte ikke løser problemet – Kan du kontakte vores vvs installatør (nummer står under nødnumre). Du betaler selv, hvis fejlen er inde i din bolig. Ejerforeningen betaler som udgangspunkt, hvis fejlen er i de fælles anlæg og arbejdet er udført i dagtimer på hverdage.

Vinduer
Bemærk at vinduerne kan revne, hvis du stiller f.eks. en madras, hynder eller puder op ad vinduet. Glasset vil ikke kunne komme af med varmen og temperaturforskellen mellem det inderste og yderste lag glas, vil få det til at revne.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.