Om / About

Vi tjekker som regel e-mails flere gange dagligt – Ring derfor aldrig til et bestyrelsesmedlem.

Den nuværende bestyrelse er valgt på generalforsamlingen marts 2015.

Bestyrelsen for Ejerforeningen
Henrik Lind Eriksen (formand): Mails, Renovation, Webmaster, Finans.
Startede som menigt medlem fra starten i 2008. På valg igen 2018.
Ulrik Kruse: Kontakt håndværker og serviceaftaler. Valgt 2016. På valg igen 2018.
Anders Jørgensen: Klager og ansøgning til offentlige myndighed. Valgt ind 2011. På valg igen 2017.
Jakob Munnecke: Legeplads m.m. Valgt ind 2015 og på valg igen 2017.
Roxana C Jensen: Fælleshus. Valgt ind i 2013 og på valg igen 2017.
Suppleanter: Martin Sylvester & Jonathan Dybkjær. Begge på valg i 2017.

Bestyrelsen for Parkeringslauget
Henrik Lind Eriksen (formand). Valgt 2010. På valg igen i 2018.
Jonathan Dybkjær: Valgt 2016. På valg igen i 2018
Martin Sylvester. Valgt 2015. På valg igen i 2017.

Vores ejendomsadminstrator er LEA Ejendomspartner, www.lea.dk