Ny beboer / New Resident

Har du modtaget nøglesikringskortet inkl. PIN kode?
Det skal du bruge for at kunne bestille ekstra nøgler. Hvis sælger beholder kortet, kan han/hun stadig bestille nøgler til lejligheden. Hvis ikke du har fået nøglekort og alle nøgler, bør du få omstillet låsen og købe nye nøgler.
Vores låsesmed kan oplyse, hvor mange nøgler der er lavet til lejligheden. Kontaktoplysninger på siden med nødnumre.
Skal du bestille flere => se under praktiske oplysninger.

Har du modtaget alle nøglebrikkerne?
Du kan spørge os om hvor mange, der er udleveret til lejligheden. Send os numrene på dem du er i besiddelse af, så kan vi spærre eventuelle bortkomne.
Hvis ikke du kan se numrene, så anvend dem du har, ved samme dør umiddelbart efter hinanden og send os dato + tidspunkt + sted.
Skal du bestille flere => se under praktiske oplysninger.

Indkaldelse til generalforsamling, afbrydelse af vand, varmeregnskab m.m., sker kun på e-mail (evt. Facebook), hvorfor både bestyrelsen@frederikskaj.dk og administrator (tian@lea.dk) skal have din e-mail adresse oplyst.

Vi skifter også gerne navneskilte for dig, så vi har et ens udseende på postkasser. Vi skifter som regel en gang om måneden.

Måleraflæsninger:
El måler er i kælderen lige ud for elevtoren.
Vand målere er i installationsskakten – typisk bag toilettet.

Vand- og varmeforbrug kan vises på app (Forbrugsmål) eller på computer app.techem.dk/metrius/konto/login/?next=/metrius
Du skal oprettes som bruger via vores administrator først.

Har du fået overdraget Drift- og Vedligeholdelsesmappen?
Det er en tyk A4 mappe, med oplysninger om hvordan du vedligeholder dine gulve, fliser, døre, vinduer m.m.
Hvornår skal gummifurer f.eks. skiftes.
Andet steds på disse sider finder du en elektronisk kopi til brug for en standard lejlighed.

Har du købt en parkeringsplads i garagen. P-lauget virker i princippet som en andelsforening, hvorfor andelsbeviset skal have en transporterklæring om salget fra sælger til køber.
Prisfastsættelsen er ikke underlagt restriktioner. Se mere i P-laugets vedtægter her på siderne.

Polering af vinduer: Bestyrelsen for ejerforeningen har lavet en aftale med et firma, som polerer vinduer hver 3. måned. Når det gøres kollektivt er vi flere om at dele udgifter til lift.
Du kan tilmelde dig som en abonnementsordning, hvor du selv vælger frekvens og om det både skal være ude og inde hver gang. Skriv til info@diventa.dk for at få oplyst prisen for din lejlighedstype.