Generalforsamlinger 2020

Indkaldelse til og afholdelse af generalforsamlinger (E/F og P-laug) udskydes pga COVID-19 situationen. Formodentlig til efteråret.

Vi mener dog, det er vigtigt medlemmerne får den information, der er tilgængelig inden da.

Regnskaber underskrevet af revisor og bestyrelsen vil blive gjort tilgængelige på hjemmesiden når de foreligger og inden for de af vedtægterne udstukne deadlines.

Regnskaberne og budgetter vil ikke være endelige, da de formelt skal godkendes på en generalforsamling. Disclaimer vil være tydelig på forsiderne.

Formandens planlagte beretning vil også gøres tilgængelig, da den vil indeholde kommentar til regnskab og/eller budget.