Altan arbejde 2020

Her er lidt information omkring det arbejde der er i gang på altanerne.

Konstruktionen af vores altaner er en såkaldt let stålkonstruktion med trægulv understøttet af træ strøer. Disse ligger i et fiberkar på stålskelettet.
Fiberkar er ikke som et støbt gulv hvor man kan lave hældning mod afløb. Det har vist sig, der på mange altaner har kunne stå vand i hjørnerne, som igen har medført vand har blæst/dryppet på underliggende altaner flere dage efter regnvejr.
Bestyrelsen har rejst disse issues på 1 og 5 års gennemgangen overfor bygherren. Vores bygningsrådgiver har ikke ment vi kunne rejse en sag på denne baggrund. Det har været vurderet som et ‘kosmetisk’ udfordring. Bygherre gik dog med til udbedring af altanerne i 13ABC, som havde de største udfordringer.

De sidste par måneder har det dog også vist sig, at gavllejligheder er mere udsatte, hvilket har medført vandskader. Disse er udbedret – eller under udbedring. Spørgsmålet er om udfordringerne her er en forløber for tilsvarende i andre lejligheder. Flere steder var afløb helt stoppet og poser med blade under altanbrædderne.

Vi er derfor gået i gang med resten af lejlighederne på ejerforeningens regning. 2 håndværkere kan nå 3-4 lejlighederne pr. dag.

Dette udføres:
1. Hævning af bakke under altangulv i den ene side;
2. Afrensning af afløb;
3. Lukning af kanten hvor bakke hæves;
4. Rådne strøer skiftes.

Der må ikke stå noget på din altan. Hvis du absolut ikke kan have det inde i lejligheden, skal det være flyttet over i den ene side, så håndværkerne har et sted at starte. Det er muligt at betale MTH for det, hvis du ikke har mulighed selv.

Penthouse specifik: Enkelte steder kan afløb ikke renses, da gulvbræt går ind under skillevæg til nabo. Der vil være mulighed for at få monteret en lem over selve afløbet.

Med venlig hilsen
Henrik Lind Eriksen